Mobning og fællesskab

Børn skal have en følelse af at være en del af et fællesskab, når de møder op til træning og til stævner.

Grundtanken i Antibulli Fodbold er, at fodbold skal være for alle, og at et stærkt sammenhold skaber et stærkt hold og en stærk klub.

Trænere, forældre og spillere kan være med til at forebygge mobning ved at kende til mobningens mekanismer og ved at styrke mobningens modsætninger: Fællesskab og sammenhold.

Om mobning

Det er en udbredt opfattelse, at årsagen til, at et barn bliver mobbet, skal findes i det enkelte individ, for eksempel at barnet ser anderledes ud, hedder noget usædvanligt eller har en særlig personlighed. Men forskning har gjort os klogere på de mekanismer, der er i spil. Vi ved nu, at mobning sker i fællesskaber, hvor der ikke er plads til at være anderledes.

I et godt fællesskab er tolerancen og respekten for hinanden så høj, at man kan se ud, hedde og være præcis, som man er, og i et godt fællesskab har man også øje for, at alle kan bidrage med noget til fællesskabet. Forenklet kan man sige, at et godt fællesskab er modstandsdygtigt over for mobning.

Hvis man vil mobning til livs, skal man derfor arbejde med tolerance og respekt – og det er netop det, Antibulli Fodbold handler om.

Drilleri, konflikt eller mobning?

Mobning er ikke det samme som almindeligt drilleri eller konflikter. Mobning er, når en gruppe i længere tid forfølger eller udelukker én anden fra gruppen. At blive mobbet over lang tid kan skade et menneske for livet.

Måske kan du indimellem komme i tvivl om, hvor grænsen mellem drillerier, konflikter og mobning går?

Svaret er ikke entydigt, men tommelfingerreglen er, at:

Drilleri er kendetegnet af et enkeltstående tilfælde, der holder op igen. At blive drillet for sjov kan gøre et barn glad. At blive drillet for alvor kan gøre et barn ked af det. Grænsen mellem, hvornår drillerierne er for sjov og for alvor, afhænger af den enkelte situation.

Konflikter er en naturlig del af børns udvikling. En konflikt handler typisk om uenighed over en ting eller en sag. Situationen kan udvikle sig voldsomt, fordi der er følelser involveret, men parterne er ligeværdige, og fordi konflikten handler om en ting eller en sag, kan de hjælpes til at finde en løsning. Det afgørende er, at alle involverede kommer ud med værdigheden i behold. På den måde kan børn udvikle sig positivt af konflikter.

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger. Mobning kan være usynlig for andre, for eksempel hvis mobningen består af bagtalelser eller ignorering. Voksne skal derfor være opmærksomme på ikke at komme til at bagatellisere hændelser mellem børn.