Gode råd i svære situationer

Hvis du oplever, at et barn ikke er en del af fællesskabet, skal du handle:

1 BLAND DIG

Når du reagerer på noget, er du med til at vise børnene, at det ikke er i orden at ekskludere nogen. Bland dig også, hvis du hører nogen tale grimt til hinanden, ser nogen ignorere andre eller være aggressive ved for eksempel at slå eller skubbe. Sæt grænser ved fx at minde børnene om, hvordan de er en god holdkammerat, og beskyt den, der er udenfor.

Når du opdager eller har mistanke om, at et barn ikke er en del af fællesskabet eller ikke trives, er det en god idé at tage en snak med barnet. En snak kan i sig selv være en stor hjælp for barnet – og vigtigst af alt viser du barnet, at det bliver set, og han eller hun ikke er alene.

2 SPØRG

Vent ikke på, at barnet kommer til dig, men sig for eksempel til barnet: ”Du virkede ked af det til træning i dag. Har du lyst til at tale om det?”. Barnet åbner måske ikke op første gang, så opfordr gerne barnet flere gange til at tage en snak.

3 LYT

Som voksen kan det være svært at lade være med at dysse følelsesudbrud ned og komme med rationelle forklaringer og løsninger. Fokusér i stedet på at lytte og respektere, at barnet har det, som det har det.

4 INDGÅ AFTALER

Aftal med barnet, hvad I kan gøre for, at han eller hun kan føle sig som en del af fællesskabet.

Indgå for eksempel en aftale om måden, du deler børnene ind i grupper på. Hvis der er en på holdet, som barnet har det særligt godt med, så kan du være med til at styrke deres kammeratskab ved at sørge for, at de oftere laver øvelser sammen. I kan også aftale, at holdet tager en generel snak om kammeratskab.

Aftal også gerne, hvornår og hvordan forældrene inddrages. Det kan være rigtig fint, at forældrene også kender til problematikken, så de kan bakke op hjemmefra.

5 FØLG OP

Lav en konkret aftale med barnet om, hvornår I skal snakke sammen igen, for eksempel efter en uge.

6 NÅR ET BARN STOPPER TIL TRÆNING

Tag kontakt til barnet og spørg ind til, hvorfor han eller hun stopper. Det er selvfølgelig helt i orden at stoppe til fodbold, men hvis det er pga. mistrivsel, så kan I måske sammen lægge en plan, så barnet kan trives og fortsætte.