Rundt om keglen

Forberedelse:

Sæt toppe op i en cirkel og én kegle i centrum af cirklen. Cirklen skal være så stor, at alle spillere har plads til at bevæge sig.

Fokus:

Spillerne skal hele tiden forsøge at have kontakt med bolden, når der dribles.

Sådan gør I:

  1. Fordel to tredjedele af spillerne rundt i cirklen. Den sidste tredjedel har hver én bold. Del op i to grupper, hvis der er for mange spillere til én gruppe.
  2. Spillerne med bold dribler ind til midten af cirklen og rundt om keglen. Herefter dribles ud til en valgfri spiller, der står ude i cirklen. Bolden afleveres til denne, og de bytter plads, så det nu er spilleren ude fra cirklen, der dribler ind og runder keglen i midten og ud til en ny valgfri spiller.
  3. Den spiller, som netop har afleveret bolden, sætter sig ned og kan ikke vælges igen.

Tip:

Rundt om keglen