Få besøg i jeres håndboldklub

Få besøg af Antibulli i jeres klub

Antibulli har sit helt eget korps af engagerede frivillige, som meget gerne kommer på besøg hos jer – det kan fx være i forbindelse med en håndboldskole, en træningsweekend eller et andet arrangement i klubben.

Et besøg fra Antibulli kan bestå af:

Hvad kræver det af jer?

I stiller borde og stole til rådighed i forbindelse med standen
I står for forplejning til de frivillige på dagen
I vælger en tovholder, som står for kontakten til og koordinering med den ansvarlige fra Antibulli

De nærmere detaljer planlægger vi naturligvis i samarbejde med hver enkelt klub.

Skriv til os på kontakt@antibulli.dk, hvis I vil vide mere.

Vi glæder os til at besøge jer!