Gode råd i svære situationer

Hvis du oplever, at et barn ikke er en del af fællesskabet, skal du handle:

BLAND DIG

Det vil sige, at du skal blande dig og støtte børnene i at være gode kammerater. Bland dig også, hvis du hører nogen tale grimt til hinanden, ser nogen ignorere andre eller være aggressive, fx slå. Sæt grænser og beskyt den, der er udenfor.

Når du opdager eller har mistanke om, at et barn ikke er en del af fællesskabet eller ikke trives, er det en god idé at tage en snak med barnet. En snak kan i sig selv være en stor hjælp for barnet – og vigtigst af alt viser du barnet, at det bliver set, og han eller hun ikke er alene.

SPØRG

Vent ikke på, at barnet kommer til dig, men sig fx til barnet: ”Du virkede ked af det til træning i dag. Har du lyst til at tale om det?”

LYT

Som voksen kan det være svært at lade være med at dysse følelsesudbrud ned og komme med rationelle forklaringer og løsninger. Fokusér i stedet på at lytte og respektere, at barnet har det, som det har det.

INDGÅ AFTALER

Aftal med barnet, hvad I kan gøre for, at han eller hun kan føle sig som en del af fællesskabet.

Indgå fx en aftale om måden, du deler børnene ind i grupper på. Hvis der er en medspiller, som barnet har det særligt godt med, så kan du være med til at styrke deres kammeratskab ved at sørge for, at de oftere laver øvelser sammen. I kan også aftale, at holdet tager en generel snak om kammeratskab.

Aftal også gerne, hvornår og hvordan forældrene inddrages. Det kan være rigtig fint, at forældrene også kender til problematikken, så de kan bakke op hjemmefra.

FØLG OP

Lav en konkret aftale med barnet om, hvornår I skal snakke sammen igen, fx efter en uge.