Det går nok over af sig selv

Nej. Det er udbredt en misforståelse, at mobning går over af sig selv. Mobning kræver, at voksne tager ansvar og griber ind.

Bagatelliserer voksne mobning, kan det føre til, at børn, der bliver mobbet, ikke fortæller om det, og at de på den måde bliver endnu mere isolerede.

Hvis voksne ikke griber ind over for mobning signalerer det samtidig til børn, der mobber eller er tilskuere til mobning, at det er acceptabelt at behandle andre på den måde.

Som voksen kan du heldigvis gøre meget for at modarbejde mobning. Du kan gå foran som den gode rollemodel for, hvordan man skal opføre dig, og du kan gennem fx fælles aktiviteter og lege målrettet arbejde med at opbygge og understøtte børns sammenhold og fællesskaber.