Træning

Meget af det, der foregår mellem børn, sker, uden I opdager det. Det er derfor vigtigt også at have fokus på børnefællesskabet før og efter træning, til stævner og på tværs af årgange og hold.

[READ_MORE]

Trivsel og god svømning går hånd i hånd. Når I styrker fællesskabet og børnenes tolerance over for hinanden på klubbens hold og i klubben generelt, så forebygger I samtidig mobning.

Med Antibulli Svømnings øvelser kan I arbejde målrettet med sammenholdet og de gode børnefællesskaber.

Generelt er der i øvelserne i Antibulli Svømning fokus på at styrke holdånden, så ingen føler sig overset.

Husk, at det altid er dig som træner, der inddeler grupperne, sætter parrene og vælger rækkefølgen. På den måde undgår du, at nogle børn føler sig fravalgt eller udelukket.


Husk at overholde de retningslinjer, der er i forbindelse med Covid-19, når I udfører øvelserne. På grund af situationen med Covid-19 vil der derfor være nogle af øvelserne, som kan være lidt svære at udføre, som de er beskrevet, og I kan derfor være nødt til at ændre på hvordan øvelsen udføres for at overholde retningslinjerne.

Se Vandsportens Corona-regler her, hvis I er i tvivl om retningslinjerne. 

Træning