Kroppen som form

Forberedelse:

Del børnene op i mindre grupper på tre til fire deltagere.

Fokus:

Samarbejde

Sådan gør I:

  1. Giv børnene en opgave, som de skal udføre ved hjælp af deres kroppe. Det kan for eksempel være at forme tal, bogstaver eller geometriske figurer – eller klubbens navn eller logo – med deres kroppe.
  2. Sørg for, at alle børnene indgår i hver opgave.

Udvikling for mindre børn:

Udvikling for større børn:

Kroppen som form