Månedens kammerat

Mange klubber vælger hvert år en ‘årets udøver’. Ofte er det den sportslige præstation, der er fokus på i sådan en kåring. 

Hvis I drejer anerkendelsen, så I får fokus på det gode kammeratskab frem for præstationerne alene, bidrager I til sammenholdet – både på holdet og i klubben generelt.

Kår fx månedens kammerat, så flere bliver anerkendt i løbet af en sæson frem for en person en gang om året. Det er op til jer i klubben, hvor ofte I vil dele titlen ud, men overvej, hvordan titlen kan være med til at styrke sammenholdet på holdet og i klubben generelt. 

Sådan gør I:

  1. Definér nøje, hvad der skal lægges vægt på i udvælgelsen. Det kan give en god dialog trænerne imellem om, hvornår eller hvad I værdsætter ved svømmerne og et fælles billede af det træningsmiljø, I gerne vil have. De større årgange kan også – med trænerne som facilitatorer – inddrages. Hvis børnene selv er med til at sætte ord på, hvad en god kammerat er, så kan processen bidrage til at skabe en klubkultur, hvor sammenhold og fællesskab er i fokus.
  2. Find ud af, hvem der vælger månedens kammerat. Det kan for eksempel være holdets trænere, men også her kan de ældre årgange inddrages. I det tilfælde bør trænerne udarbejde definitionen og tage en værdisnak med holdet, inden børnene anonymt afgiver stemmerne.
  3. Vælg, hvad I vil kalde jeres pris.
  4. Beslut, hvad månedens kammerat skal belønnes med. Det kan for eksempel være en T-shirt, en badehætte, en pokal eller et diplom. Sæt gerne ord på, at månedens kammerat ikke er et udtryk for, at de andre ikke er gode kammerater, men derimod at den kårede har gjort noget særligt for kammeratskabet.
Eksempel på en definition af månedens kammerat:

En svømmer, der ubetinget er afholdt og respekteret af de andre i gruppen, og som viser stort overskud både i egne handlinger og i forhold til at hjælpe sine holdkammerater. Månedens kammerat repræsenterer ægte glæde, godt humør og rummelighed. 

Udvikling: