Seks gode trænertips

1. SØRG FOR AT HÅNDBOLD ER FOR ALLE

Der skal være plads til forskellighed. Vær opmærksom på, at børn udvikler sig i forskellig tempi, og bevar troen på alle dine spillere uanset deres udgangspunkt. Hvis et barn igen og igen oplever at blive sorteret fra, fordi han eller hun fx ikke er ’god nok’, mister barnet lysten til at være aktiv i klubben og muligheden for at deltage i det gode sociale liv, der følger med.

2. SKAB TRYGGE RAMMER

Tilrettelæg din træning, så du giver børnene mulighed for at udvikle sig både personligt og som håndboldspillere. Sørg for, at du ser og anerkender alle, hver gang I træner, og fokuser på det positive fremfor det negative. Husk også, at nogle børn har brug for mere støtte og ros end andre.

3. SKAB DE RETTE RAMMER

Den bedste håndboldoplevelse sker i rammer, der passer til børnene. Tilpas derfor træning og kampe, så de passer til børnenes alder og niveau.

4. TAG DEN TID, DET TAGER

Det tager tid at træne og inspirere børn. Mind dig selv om, at god træning er velforberedt træning.

5. VIS, AT DET ER I ORDEN AT BEGÅ FEJL

Fortæl fx om de fejl, du selv begår og har begået. Det bidrager til at øge børnenes tolerance over for hinanden, når de laver en fejl.

6. HOLD EN GOD TONE

Motivation og anerkendelse virker langt bedre end skæld ud. Husk også, at du er et vigtigt forbillede for børnene i deres omgang med hinanden.