Træning på tværs

I træning på tværs træner forskellige hold – fx drenge og piger, årgange og hold af forskellige niveauer – sammen.

Når børn på tværs af hold har spillet sammen, lærer de hinanden at kende, og det øger deres tryghed og tilhørsforhold. Træning på tværs kan være med til at skabe nye kammeratskaber og øge følelsen af at være en del af en klub og ikke kun et hold.

Sådan gør I:

  1. Planlæg en fast dag til træning på tværs, fx en gang om måneden.
  2. Vælg altid en eller flere introøvelser, øvelser med bold og øvelser uden bold i planlægningen af træning på tværs.

Tip: