Det er naturligt, at børn mobber hinanden

Nej.

Der vil altid være drillerier og små eller store konflikter, når børn er sammen fx i skolen eller til håndbold. Der vil også altid være en risiko for mobning, men mobning er ikke en naturlig del af børns liv, som de skal lære at acceptere og leve med.

For at vide, hvornår og hvad man som voksen skal reagere på, er det vigtigt at skelne mellem drillerier, konflikter og mobning. Det kan du læse mere om her.

Som voksen kan du heldigvis gøre meget for at modarbejde mobning. Du kan gå foran som den gode rollemodel for, hvordan man skal opføre dig, og du kan gennem fx fælles aktiviteter og lege målrettet arbejde med at opbygge og understøtte børns tolerance, sammenhold og fællesskaber.

Læs også Antibullis fem gode råd til forældre.