Kryds og bolle

Forberedelse:

Inddel holdet i mindre grupper på tre til fem børn. Holdene skal dyste mod hinanden to og to.

Stil ni kegler eller lignende i et kvadrat på tre x tre kegler med god afstand imellem.

Find seks overtrækstrøjer eller lignende i to forskellige farver (for eksempel tre røde og tre grønne). Hvert hold får en farve.

Fokus:

Overblik – hurtighed -samarbejde

Sådan gør I:

  1. Børnene placeres et godt stykke fra keglerne.
  2. Et barn fra hver gruppe løber op til keglerne og lægger en overtrækstrøje i gruppens farve på en kegletop, spurter tilbage og sender næste barn af sted. Når børnene har placeret de tre trøjer, må de flytte rundt på dem. Grupperne placerer trøjerne simultant, så det kan betale sig at være hurtig.
  3. Den gruppe, som først får tre overtrækstrøjer på stribe – enten lodret, vandret eller diagonalt – har vundet.

Udvikling for mindre børn:

Udvikling for større børn:

Kryds og bolle